top of page

TJÄNSTER

C-J Natur erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster för olika kunder. Nedan finns några exempel:

Fiskevårdsplaner och vattenvårdsplaner

Påverkansanalyser 

Utredningar gällande vatten, natur, fisk 

Miljöbedömningar och MKB

Bedömningar och förslag på återvätning kopplat till biologisk mångfald. 

Provfisken i sjöar, vattendrag och dammar

Rådgivningar inom skog, vatten, klimat, natur och biologisk mångfald

Naturvärdesinventeringar enligt svensk standard

GIS-analyser 

Naturvärdesbedömningar 

Hydrologiska analyser och bedömningar

Projekteringar gällande dammar och våtmarker

Företagsanalyser och utvecklingsplaner för företag

Guidningar inom natur och fiske 

Fisketurismplaner och fiskeresursplaner 

Föreläsningar och kurser inom fiske, vatten, natur 

Åtgärdsarbete i vatten och natur

Vattenkontroller 

Text och bildmaterial för marknadsföring 

Rådgivning kräftor 

Inventering av musslor i sjöar och vattendrag

Viktiga egenskaper som du får på köpet är att jag är lugn, analytisk och verkligen gillar att jobba!

Tveka inte att kontakta mig!

cjnatur@gmail.com

SIGNALARTER ÄR OVÄRDERLIGA I ARBETET MED ATT KARTLÄGGA NATUR 

Jag har stor kunskap om olika arter och deras krav samt vad de berättar. Guckusko är en av de exklusivare arterna 

bild 1232.jpg

MUSSLOR SÄGER MYCKET OM HUR VATTNET MÅR!

Jag har mångårig erfarenhet av att inventera både vatten- och landmiljöer. Stormusslor berättar mycket om statusen i vattnet och de har också en direkt koppling till historisk påverkan och fiskbestånd. Jag använder flera olika metoder och levererar en rapport till kunden. Hör av dig om du vill veta mer!

bottom of page