IMG_5965.JPG

REFERENSER

Referenser och kontaktpersoner

Inom mitt företag C-J Natur jobbar jag med en helhet av uppdrag.

Här kommer jag bygga på med en hel radda referenser framöver...

Pågående 2021: 

Vattenplaner med fokus på åtgärder. 

Rådgivningar kring naturvårdsinsatser. 

Planering av biotopvård inklusive ansökningar av vattenverksamhet. 

Projekt kring karpfiskar i Örebro län. 

Utvärderingar av provfisken i Skåne. 

Fiskevårdsplaner för FVOF inkl. analyser av vatten. 

Artprojekt kring vimma.  

Naturvärdesinventeringar och naturvård.  

Åtgärdsplaner sjöar och vattendrag. 

Dessa är genomförda 2020:

Elfisken i Kalmar kommun. 

Inventeringar och förslag på åtgärder i flertalet områden i Oskarshamns kommun. 

Bedömningar kring ålbestånd och fiskutsättningar på uppdrag av FVOF. 

Inventeringar av stormusslor i flera områden. 

Standardiserade nätprovfisken i Torsås, Kinda, Vimmerby, Ängelholms, Tingsryds kommuner. 

Bedömningar och utvärderingar för miljögifter i fisk. 

Provfisken och förslag för Bräkneån. 

Biotopkartering av vattendrag på Öland. 

Kräftprovfisken och uppföljningar i Torsås kommun. 

Fisketurismprojekt för Oskarshamns, Mönsterås och Högsby kommuner. 

Fiskevårdsplan för Lyckebyåns FVOF. 

Bedömningar av fiskbestånd i vattendrag på Öland. 

Groddjursinventering i Kalmar kommun. 

Våtmarksprojektering på Öland.

Våtmarksprojekteringar i Oskarshamns kommun. 

Rådgivningar gällande vattenkontroller i sjöar. 

Utbildning för FVOF kring vattenkemi och sjöekosystem. 

Groddjursvåtmark i Uppvidinge kommun. 

Fiskeguidning. 

NVI (naturvärdesinventering) i Jönköpings kommun. 

Rådgivningar i Skåne kring naturmiljöer. 

Seminarier kring naturvård, arter och småvattens betydelse. 

Text och bildmaterial. 

Jag har inom min tidigare tjänst (11 år) på Hushållningssällskapet, inom projektanställningar och olika uppdrag byggt upp en stor erfarenhet att jobba med helheten. Har haft budgetansvar och varit teamchef. Om du önskar en komplett referenslista så får du kontakta mig. 

Jag har stor erfarenhet att inventera fisk och bedöma fiskstatus. Jag har utfört nätprovfisken i uppåt 100 sjöar och ca 300 elfisken! De flesta uppdrag har innefattat ekonomi, planering, utförande och rapportering. 

Är musselexpert och har utfört ett stort antal musselinventeringar i sjöar och vattendrag. Kontaktpersoner: Stefan Lundberg och Ted von Proschwitz.

Har tagit fram ett helt koppel av biotopkarteringar, fiskevårds- och vattenvårdsplaner liksom åtgärdsplaner för sjöar och vattendrag. 

Har en Fil. Mag. i biologi, Göteborgs universitet. Examensrapport "Färnans vandring och ekologi i ett reglerat vattendrag".