TALLEN

Tallskogen, speciellt den gamla, med ålder över 80 år är mycket värdefull. Hur kan man se om en tall är gammal? Jo, stammen får en pansarartad bark.

© 2021 by C-J Natur