SPÄNNANDE ARTER SOM INDIKATORER!

Salamandrar är skyddsvärda och visar på ett fint sätt hur den viktiga kopplingen är mellan land och vatten, liksom habitatens kvalitet.

© 2021 by C-J Natur