top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 90

Vi har nu kommit in en bit i juni månad och fisken lekte sent i år i många vatten. I en del vatten blev leken så snabbt avklarad så att vi som följer detta helt enkelt missade den. Abborren lekte i vissa grunda vatten långt in i maj månad och jag samlade in asprom från sen lek som skedde 6 maj! Även braxen lekte sent i vissa vatten. Samtidigt kom fåglarna söderifrån tidigt, så tidigt att man blev lite förvånad. Här spelade varma vindar in. Groddjuren var i år sena i och med kallt väder men växterna tycktes hinna ifatt bra. För oss som inventerar i vatten var de höga flödena ett problem i år. Svårt att få överblick för att inte tala om när man skulle ut i vattnet. Nu har flödena gått ner och det är lättare att bedöma vattenmiljöer.


Comments


bottom of page