top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 46

Den 20 maj hade Stångåns vattenråd anordnat fältexkursion vid Nimmern i Kinda kommun. Dagens inleddes med att hälsa ett 30-tal personer välkomna, som gjordes av vattenrådet och Kinda kommun. På södra sidan av sjön låg fångsten från nattens skörd i bottengarnen och kunde förevisas; abborre, gädda, braxen, ål, mört med flera arter. Diskussioner om fiskbeståndens utveckling fördes. På land hade två bottengarn satts upp och här visade Nimmerns FVOF hur ett bottengarn fungerar. Det blev en ögonöppnare för många som aldrig sett ett bottengarn uppsatt.

Efter detta var det dags för en åktur runt sjön. Nimmerns nestor pratade om vad som gjorts i Nimmern samtidigt som bussen tuffade fram på den slingriga vägen. Vid Drättinge stannade vi och en fosfordamm förevisades. Flertalet anlagda fosfordammar i diken runt sjön ska göra att den tillförande mängden fosfor ska minska. Fosforn är bunden i lerpartiklar som ska sedimentera i dammarna. Det blev diskussioner om anläggandet, flöden, biologisk mångfald, finansiering med mera. Intresset var stort bland deltagarna! Fosforfällan ses nedan.

Bussen gick varvet runt sjön och efter detta var det dags för en välbehövlig lunch. Sallader plockades fram och det smakade mycket bra. Med mätta deltagare fick vi höra om provfiske i Björkern och jag drog vilka resultat som hittills uppnåtts i Nimmern.


Jag har aldrig sett Nimmerns vatten så klart som just nu och mätningar av siktdjup och andra parametrar visade fina värden. Nimmern har blivit en mycket fin fågelsjö, under ett par dagar observerades över 50 arter och det är viktigt att man följer upp fler artgrupper än bara fisk. När man gör restaureringar i sjöar måste fågel, växter, musslor, groddjur följas upp för projekten måste ha en inriktning mot biologisk mångfald totalt sett.


Dagen avslutades med några ord från deltagare från Kröns FVOF och Stångåns vattenråd.


Summa summarum så blev dagen mycket lyckad och jag är helt övertygad om att deltagarna hade med sig många tankar när de for hemåt.


Nedan kan ni läsa ett par bilder med huvuddragen från min presentation.

Huvuddrag Nimmern maj 2022
.pdf
Ladda ner PDF • 93KB

Om inga bakslag kommer så ser jag mycket positivt fram emot Nimmerns utveckling. Nimmerns FVOF har kommit långt! Det blir spännande framöver!


Det kommer flera rapporter längre fram om Nimmern och dess status. Håll koll på Stångåns vattenråds hemsida www.stangansvattenrad.se


/Referat C-J Natur


Comentarios


bottom of page