top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 18

Milt väder idag, skönt. Någon nämnde att snödropparna hade kravlat sig upp. I veckan deltog jag på ett seminarium arrangerat av Ostkustens Vattensamling. Det handlade om biotopvård och exempel från Alsterån och Virån nämndes. Bra med korta kunskapshöjande aktiviteter där alla, utan förkunskaper, kan lära sig mer. Det händer ständigt nya spännande saker. Har suttit och analyserat elfiskedata som en del i ett projekt med en av mina favoritfiskar, nämligen färnan. Har blivit handledare för en elev som läser fiskevård på folkhögskolan i Bräkne Hoby. Via Stångåns vattenråds hemsida kan ni nu läsa rapporten från provfiske, musslor och miljögifter för den mycket intressanta sjön Krön: www.stangansvattenrad.se Har fått in flera roliga uppdrag kring fiskevårdsplaner och ett större uppdrag inom Kalmar läns provfiskeprogram. Ni vet väl om att ni kan fråga mig kring era vattens status och vilka arter som finns. Eftersom jag varit i ute i fält så mycket så vet jag hur påverkansbilden ser ut för samtliga avrinningsområden i södra Sverige. Ett bra sätt att själv ta del av vatten är via vattenkartan.se Om du lyckas få fram ditt vatten och har lite kunskap om vad det är du söker så hittar du en hel del uppgifter. Statusen visas med fem färger. Om vattnet visar gult, vilket gäller de flesta sjöar och vattendrag, finns förutsättningar för olika åtgärder. Till april månad pågår samråd gällande vattenförekomster, deras status och olika åtgärder. Du kan läsa mer på vattenmyndigheternas hemsida. Vill du få fram mer data, kanske vattenkemi och provfiskedata så hjälper jag till med det också. Speciellt vattenkemi är många som har svårt att hitta i de databaser som finns. Vi har i vårt land varit ganska duktiga på att samla in miljödata, data som dock ligger lite spritt. Men hör av er så fixar vi det.

Vi har varit duktiga på att samla in miljödata. Det finns mycket att plocka fram via olika databaser. /C-J Natur

Comments


bottom of page