top of page
bild 062 - kopia (2).jpg

VÄLKOMMEN TILL 

C-J NATUR

---DIN EXPERT INOM FISKE, VATTEN, NATUR OCH TURISM---

C-J Natur erbjuder helhetslösningar för natur- och vattenvårdsområdet. Jag har 20 års erfarenhet att jobba med vatten och natur och ett stort kontaktnät som gör att du kommer få bästa hjälp. Jag är biolog och fiskerikonsulent.

Min målsättning är att tillsammans med Dig göra vatten och natur mer hållbar. 

 

Mitt motto är att det ska vara kul att jobba med vatten och natur!

C-J Natur utgår ifrån småländska Torsås kommun och ifrån Stockholms län och jobbar i hela landet. 

Kika runt på sidan. Du kommer hitta nyheter och vad jag pysslar med. Åter igen välkommen! Hör gärna av dig. 

E-post: cjnatur@gmail.com

Telefon: 0703927530

C-J Natur innehar F-skattsedel

ERBJUDANDEN 2024

C-J Natur erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster för privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter. Alla uppdrag är lika viktiga oavsett storlek. Några saker som kommer genomföras 2024 är naturvärdesinventeringar, artprojekt i vattendrag och jag kommer jobba för att ytterligare förbättra förvaltningen av sjöar och vattendrag. Jag har under lång tid jobbat med natur och vatten på landsbygden och kan dess förutsättningar. Har kontinuerlig kontakt med mark- och vattenägare.

Läs mer om några tjänster och erbjudanden nedan. 

FISKEVÅRDSPLANER
VATTENVÅRDSPLANER
BIOTOPVÅRDSPLANER

Gör era vatten hållbara!

C-J Natur tar fram en långsiktig plan för hur er organisation kan kan göra era vatten hållbara. I detta ingår analyser av möjliga vattenåtgärder, biotopkartering, nyttjandefrågor, provtagningar, inventeringar och åtgärdsförslag på kort och lång sikt. Under 2020-2023 har C-J Natur levererat en mängd planer för viktiga vattenresurser och detta viktiga arbete kommer fortsätta under 2024. Med en plan utarbetad från C-J Natur har kunden ett framåtdokument som kan följa med verksamheten under flera år framöver. Målsättning är ofta god status men en organisation kan ha olika delmål. Hemsidor kan tas fram för att presentera planen och åtgärder liksom föreningens historik och lokala förutsättningar. C-J Natur har tagit fram en egen modell på plan som gör den mer harmoniserad med dagens krav, målbild och snabba utveckling. Planer är ett expertområde som C-J Natur erbjuder. Välkommen med er förfrågan!

NATURVÄRDESINVENTERINGAR
NATURVÄRDESANALYSER
ARTSKYDD

Öka kunskapen om ett områdes naturvärden och planera utifrån arters bevarande och era behov av lösningar!

I denna tjänst erbjuder C-J Natur naturvärdesinventeringar enligt svensk standard. I arbetet ingår fältinventeringar, analyser och rapportering. Under 2020-2023 har C-J Natur utfört flertalet inventeringar på uppdrag av kommuner, företag och andra organisationer. Uppgifterna blir av stort värde vid olika planeringar som kan handla om byggplaner eller andra långsiktiga projekt. C-J Natur kan skog och nyttjandet av denna och här kan markägaren få ökad kunskap om hur värden bevaras. Tjänsten är viktig i perspektivet biologisk mångfald men även vid olika investeringar. På detta sätt är inventeringar ett viktigt samhällsunderlag. Har du minsta funderingar på detta, kontakta C-J Natur, så sätter vi ihop en plan. 

MUSSELINVENTERING OCH INVENTERING AV VATTENVÄXTER (MAKROFYTER)

Få mer kunskap om era vattens status och koppla detta till åtgärder!

C-J Natur är expert på musslor i sjöar och vattendrag, de så kallade stormusslorna. Många inventeringar har utförts under 2020-2023. Musslorna är biomarkörer och kan användas för statusbedömning. Under 2022 gjorde C-J Natur en musselinventering på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar med syfte att ta fram underlag inför ett dammprojekt. Har erfarenhet av främmande arter såsom bland andra vandrarmussla och vattenpest. Vattenväxter eller makrofyter är bra indikatorer för sjöarnas status. Flertalet FVOF har numera inlett sådana inventeringar, som viktigt komplement till fiskbestånd. Kommuner och vattenråd är kunder som C-J Natur har kontinuerlig kontakt med. Inventering av musslor och vattenväxter resulterar alltid i en rejäl rapport och i flera fall har möten hållits efter genomförd fältdel där resultat diskuterats. Välkommen med dina frågor inför inventeringssäsongen 2024!

logocjnaturCOLOR.jpg

KONTAKT

 

Tveka inte att kontakta mig om stort eller smått!


Carl-Johan Månsson

Biolog 

Fiskerikonsulent 

Författare 

Fil Mag Biologi, Göteborgs universitet

Telefon: 0703927530

bottom of page