top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 78

Det är mycket vatten nu i sjöar och vattendrag och det har på flertalet platser varit kraftiga översvämningar. Förtvivlade husägare, sjöar som inte kan svälja allt vatten, breddningar i reningsverk och massor av näring och andra ämnen som rinner ut i vattnen visar att vi inte gör tillräckligt för att mildra dessa fenomen. Försäkringsbolagen hinner inte med och det är klart att många frågar sig vems ansvar det är. Det finns saker att göra i vattensystemen och det är nu bra läge att se var vattnet samlas. Står vattnet i större svackor är det just där som det kan passa att skapa en permanent våtmark som kan jämna ut flöden. Många städer i vårt land har ett enormt behov av att klimatanpassas, några har inlett detta, några är kvar i stadiet där man frågar sig "vad göra?". Vi talar ofta om naturbaserade lösningar och denna sida ger en del info om detta. Kolla den lilla filmen!

Dagvattenhantering är viktigt för en sund miljö.

留言


bottom of page