top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 74

Trädinventeringar! Håller på och inventerar träd på olika platser. Spännande och viktigt arbete att kartlägga och dokumentera träden, inte minst för kommande generationer. Flera träd har varit över 200 år!! Tänk vad dessa åldringar har varit med om... Träd är viktiga för biologisk mångfald och när olika projekt ska genomföras. Hör av dig om du har träd att kartlägga!

Både levande och döda träd har betydelse för mångfalden!

Comments


bottom of page