top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 71

Har under sommaren samlat in fisk som jag levererat till laboratorium för provtagning av miljögifter. Detta område är intressant då det ibland visar sig att ämnen kan spridas långt och kan påverka miljöerna och dess biologi under mycket lång tid. Metaller och flera av miljögifterna anrikas i näringskedjorna och ämnena blir mest spridda i vatten och dess biologi som har lågt pH och liten biomassa. I ett vatten med mycket näring och därmed hög biomassa får vi en utspädningseffekt. Vad har jag då gjort gällande miljögifter i vatten? Här finns några saker listade:

- Provtagning och utvärdering av metaller i vatten i sjöar och vattendrag.

- Insamling av fisk för kvicksilveranalyser och utvärdering.

- Dricksvattendata.

- Insamling av fisk och utvärdering av miljögifter såsom PCB, PAH och PFAS mm.

- Insamling av abborre i sjöar i Kalmar län med avseende på miljögifter.

- Provtagning av miljögifter i sediment.

- Design av provtagningsprogram i sjöar. Vad ska mätas och hur ofta...

Jag är van att lägga upp mätprogram och utvärdera och presentera data. Hör av er!

/C-J Natur


bottom of page