top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 68

Idag hamnade ett bra paket i lådan. Den nya standarden för naturvärdesinventering (NVI). Den har utvecklats under flera år av en expertgrupp och jag måste säga, efter en snabb blick, att den ser bra ut! Den tidigare standarden var från 2014 och man kan se att utvecklingen går snabbt framåt. Men en standard eller manual ger inte automatiskt ett bra resultat utan här kommer ekologisk kunskap in. Jag brukar säga att ju fler provfiskenät en person dragit upp ur sjön och sett fångsten, desto bättre är man att bedöma provfisken och fiskbestånd. På motsvarande sätt är det viktigt att ha sett hundratals olika naturmiljöer, för en oinvigd kan de se liknande ut men alla miljöer är unika.

Så här ser skönheten ut!

Comments


bottom of page