top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 62

Har i dagarna avslutat flera stora projekt. Mycket skrivande, ibland sent på kvällarna. Skönt! Nu drar jag igång med planeringen till 2023. Riktigt roliga uppdrag ligger i listan som jag upprättat i ett Excelark. Flera åtgärdsplaner ska genomföras med syfte bättre vatten och gynnande av fauna. På bilden nedan ser ni ett vattendrag som är i behov av åtgärder, vattnet är starkt grumligt av lera och innehåller mycket näring. Man kan grovt säga att är vattnet grumligt så innehåller det mycket näring. Finns många sätt att jobba med näringsrika vatten. Oavsett vilka metoder man använder så är det sällan en enda åtgärd som behövs. Känsliga vatten har under lång tid byggt på sig en skuld genom att näring ansamlats i sedimenten. Många vatten behöver få mer stabila sediment, vilket kan göras med aluminium som pumpas ner i botten. Externa källor måste bromsas.

Änder fyller såklart på en del näring men fåglar är sällan huvudorsak till sämre vatten! I detta fall är det näring som rinner till bäcken via uppströms områden.

/C-J Natur, 18 febr. 2023/

Comments


bottom of page