top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 57

Jaha, nu tuggar hösten vidare. Har flera riktigt spännande uppdrag igång. Under försommaren gjorde jag en naturinventering för en kommun i Kalmar län, denna rapport håller jag på med. Området består av en kustlagun och gammal ekskog och är viktigt för fågel och fladdermöss. Riktigt kul att inventera och bedöma natur! Håller på med rapporter inom flera olika projekt, då mycket fiskrelaterat. För en större aktör inom industrisektorn har jag gjort fiskundersökningar i vattendrag som är påverkat av recipientvatten. Samma sak med sådana uppdrag, att man får grotta ner sig i historik, påverkan och lite tekniska delar. Fiskevårdsplaner uppdateras. Också dessa uppdrag är mycket roliga då det innebär kontakter med vattenägare och FVOF. Under höst-vinter ska jag lägga lite krut på nya uppdragstyper. Jag hoppas att vi ses eller hörs därute!

Klockan var bara 5 på morgonen när jag vandrade ut på inventeringen denna junimorgon 2022! Där, en skräntärna, och där en havsörn... Inventeringar är riktigt kul!

Comentários


bottom of page