top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 53

Är mitt i den hektiska fältperioden. En mängd inventeringar av natur, fiskbestånd, vattenväxter skapar få timmar på dygnet. Om du är i närheten eller passerar Torsås kommun den 6 augusti så tycker jag du ska vara med på biotopvårdsdag vid Bruatorpsån. Här har jag kartlagt fiskbeståndet på uppdrag av Torsås kommun i 14 år så det börjar bli lite uppgifter... Här finns lite mer info om dagen: https://bruatorpsan.vattenrad.se/biotopvard-6-augusti/

Hoppas vi ses!

C-J

Lekgrus till öring (och mer biologisk mångfald)!

Comments


bottom of page