top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 5

Har jobbat i flertalet projekt med försurade och kalkade sjöar. Sura vatten är inget som försvunnit, dock har det sura nedfallet minskat vilket gjort situationen bättre. Men än idag lider många sjöar av surstötar, som ofta inträffar när flödena är som störst. Surt vatten påverkar vattnet på flera sätt; kemiskt, fysikaliskt och biologiskt. Mörten är en av de känsligaste arterna, abborre och gädda klarar ganska surt vatten. I en gravt försurad sjö är vattnet ovanligt klart (hämmad produktion) och det finns abborre och ibland ovanligt stora mörtar, för att de inte lyckas reproducera sig. Just mörten är därför en art som vi kontrollerar genom provfisken, vi brukar tala om mört mindre än 10 cm i längd. För ett år sedan åkte jag runt i ett område och mätte pH i en mängd sjöar. Många vatten kalkas i området då det är ett populärt fiskeområde. Den sjö med lägst pH hade 5,6 och den med högst hade 7,0. Målet (nedre gräns) gällande pH är ofta satt till 6,0. Detta visar att det är mycket lokalt hur pass sur en sjö är. Detta visar också att fortsatt kalkning är helt nödvändigt i många sjöar.

Har du fundering på om det är surt vatten i din sjö eller damm eller i vattendraget som rinner nära där du bor, tveka inte att kontakta mig. Under året kommer jag utföra provfisken i kalkade sjöar och utvärdera dessa. Så surt vatten och kalkade vatten är områden som jag kan! Som sig bör för en limnolog...

/C-J Natur
Comments


bottom of page