top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 47

Under 2022 genomför jag flera inventeringar på uppdrag av markägare, kommuner och organisationer. Detta är mycket roliga uppdrag då man får bedöma miljöer, arter och föreslå förbättringar. Bland uppdragen finns NVI (naturvärdesinventering enligt svensk standard), inventering av stormusslor, inventering av fisk och inventering av groddjur. En art som jag påträffade vid en NVI för lite sedan var knärot, en liten orkidé som trivs i mossrika gamla skogar. Arten är rödlistad och har minskat mycket i och med färre och färre gamla skogar. Även om den har vintergröna blad så gäller det att ha ögonen med sig när man letar efter den för den gömmer sig väldigt bra bland mossan.

Hör av dig om du vill inventera dina skogar!

Knärot!

Comments


bottom of page