top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 34

Det rör på sig mycket därute kring vår natur. Ständigt kommer nya infallsvinklar om klimatet, energi, bränslen, kolsänkor och återvätning. Skogsbrukets metoder och torvtäkters påverkan har varit på tapeten. Har själv sett både goda och mindre goda exempel på hur man sköter skog och tar tillvara på markers ekosystemstjänster. Har ni tänkt på vad mycket media har pratat om miljö? Ständigt nya uppslag i radio och tv men frågan är om politiken hänger med. På tal om detta ämne får jag allt som ofta frågor om hur olika verksamheter påverkar vatten- och landmiljöer. Detta är inte så lätt att alltid svara rakt på utan det beror på många faktorer. En del påverkan måste vi mildra effekterna av så mycket som går och ibland kan vi behöva tänka till kring lokalisering och andra delar. I många fall går det att kompensera för den påverkan en verksamhet bidrar till. Under hösten och vintern kommer jag jobba med uppdrag som handlar om påverkansanalyser. Spännande uppdrag tycker jag för man får ta in teknik, biologi och även mänskliga aspekter i vissa avseenden. Hör av er om ni undrar över saker kring påverkan på era fastigheter!

El måste vi producera mer och mer av i en framtid och vindkraften lovordas av en del, andra är kritiska. Kommuner stoppar ibland vindkraftsplaner. Oavsett vilket läger man tillhör behövs kunskap om de miljöer man tar i anspråk.

Yorumlar


bottom of page