top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 29

Ja, då har jag och C-J Natur varit ute på första stora provfiskerundan. Tre sjöar har förlagts till fångst och data. Flertalet arter har fångats däribland ål, vilket är mycket ovanligt! Värmen och blinningarna (heter egentligen blindbroms) har varit jobbigt. Har haft med mig en medhjälpare som hjälpt till att styra båt, rensa nät och vara sekreterare.

Sommarvärmen har inneburit omfattande algblomningar i flera sjöar. Det räcker inte enbart att jobba med symtomen som kan vara alger, igenväxning eller fel sammansatt fiskbestånd utan det gäller att även jobba med åtgärder så att näringen ut till sjöarna minskar. Det finns idag lösningar för hur näringsläckaget kan minska. Jag börjar bli orolig för klimatet då det inte är riktigt normalt att det är över 28 grader i en stor sjö som det var för en vecka sedan (i en sjö som är över 20 m djup)!!

Håller på och dokumenterar flera FVOF och bistår med råd. Ett ökat tryck på fiskesjöarna leder till att det är viktigare än någonsin att toppa förvaltningen och ligga i framkant gällande fiskeregler, service och beståndsvård.

Nedan kan du se medhjälpare Rufus och jag med abborrar och siklöja från den senaste provfiskade sjön.

Juli2021-C-JNatur


Comentários


bottom of page