top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 28

Har jobbat med flera sjöar senaste veckorna. Det blir många fina fikaplatser mellan de svettiga timmarna med fältjobb. I ett projekt har jag inventerat makrofyter, det vill säga vattenväxter. Växterna i vattnet berättar på samma sätt som fiskbeståndet en massa om sjöns miljöer och status. Arter som sprängört, frossört, braxengräs, sjösäv och vattenpilört är några som man kan hitta. En del arter kräver klart vatten, en del trivs i näringsrika sediment och en del vill växa i sand där vågorna sköljer in. Ja, det är bara en del av vattenväxternas fantastiska värld...

Båt utrustad med baljor, krattor och vattenkikare för provtagning av makrofyter.


Hur många olika vattenväxter ser du på denna bild?:

Svar: Vit näckros, gäddnate, bredkaveldun, kråkklöver, säv och dyblad.Kommentare


bottom of page