top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 26


Värmebölja igen. Passade på att besöka ett par platser i min närhet där jag vet att sandödlan huserar. Flera vattenprojekt pågår, mindre och större, där jag arbetar med åtgärdsplaner. Ska vi lyckas uppnå god status i sjöar och vattendrag samt kust och grundvatten går det inte att vänta. Det finns många åtgärder att ta till och ofta behövs flera olika typer av åtgärder. Ser att vattenfrågorna kommer högre och högre upp på kommunernas agenda. Detta är bra för kommunerna har en nyckelroll i detta. Var uppe på norra Öland för någon vecka sedan. På de ännu otuktade markerna var gräset högt. Det hade varit en växtkraft utöver det vanliga. Hann med ett snabbt dopp i det blå när svetten lackade som mest och efter en kort blick mot Blå Jungfrun fick det bli mot bron igen. En kort tur men vi hann med mycket. Vi får nu hoppas att värmen inte blir alltför långvarig.


Commentaires


bottom of page