top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 24

Nu är naturen igång och den väntar inte. Så det gäller att jobba på. Detta är några projekt som jag jobbat/jobbar med:

Åtgärdsplaner för sjöar

Stormusslor

Vattenförvaltningen där jag hjälpt vattenråd med synpunkter

Lekprovfisken i sjöar

Rådgivningar för att stärka odlingslandskap, biologisk mångfald och naturvärden

Fiskevårdsplaner

Vattenvårdsplaner

Naturvärdesinventeringar


Idag, 10 maj, var det äntligen riktig värme ute. Så skönt! Fåglarna har varit sena sägs det men de svartvita flugsnapparna och rödstjärt dök upp 1 maj på tomten. Blommorna är nog lite sena, en vecka senare minst för arter såsom gulsippa, kabbleka, vitsippa.

Mad i Gullabo socken. Här trivs skogssnäppan.


Tibasten är årets växt. Här en planta som precis är på väg att slå ut i blom. Växer på kulturmark.
Kommentare


bottom of page