top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 16

Mycket på gång trots full vinter där ute. Har skrivit en artikel om ål och ålfiske som ligger på Swedish anglers hemsida och förra veckan hade jag med mig en tidning som ville göra ett reportage. Pratade om möjligheter kring vatten, hur vattendragen fungerar och dess koppling till Östersjöns status, fosfordammar, fiskevård och mycket annat. Hade med mig min musselkikare men det var för mycket is i kanten av vattendraget för att våga sig ut. Fick bli bilder utan "action" :)


Har upprättat ett samarbete med en annan konsult som jobbar med tillgänglighet i naturen, MagMa Miljö och Tillgänglighet. Magnus Mattisson har stor erfarenhet att jobba med dessa frågor och det kan gälla allt ifrån vandringsleder till hur man anpassar en attraktion/sevärdhet för alla människor. Vi har i dagarna tagit fram en gemensam tjänst som vi kallar "Gör Naturen tillgänglig". Kul med ett samarbete med Magnus!


Ja, som sagt mycket på gång. Riktigt kul! Ser fram emot din kontakt!Comments


bottom of page