top of page
  • C-J Natur

Fiskerikonsulenten spånar - del 12

Nya tjänster. Har redan fått flertalet påringningar gällande kräftor. Det kan handla om allt ifrån produktion i dammar, kräftburar, beten, skalömsningar och syrepumpar. Nu i september-oktober är det läge att kolla över vattnen och fundera till på kommande års kräftsatsningar. Jag ska framöver åka ut till några ägare av kräftdammar och hjälpa dem på traven. Det kan handla om mätningar av syre, gömslen, matning av kräftor mm. I anslutning till dammar finns ofta naturområden som går att stärka och där det går att höja områdets biologiska mångfald. Har varit vid 100-tals dammar och ofta finns både udda och spännande arter i och runt dessa. Kolla mer om tjänsten på första sidan på hemsidan. Välkommen att höra av dig!


Commentaires


bottom of page